Priser

Vi har ingen online priser på vores produkter, da vi tager udgangspunkt i kundens behov i hvert projekt, om du søger en varmepumpe / pillefyr eller et helt 3 produkt, så kigger vi på dit behov, og giver en fast pris med montage og serviceaftale, så her kommer ingen ekstra faktura, eller andre ubehagelige overraskende regninger.

Hapero pillefyr supersilo selvrensende

Vi har følgende fra priser

Pillefyr:

  • Med installation, opstart, indregulering og 1 års serviceaftale fra 29.000 + moms

Varmepumper:

  • Luft til luft 8.000 + moms med montage
  • Luft til vand med montage 30.000 + moms

Solenergi:

  • Solvarme 35.000 + moms med montage
  • Solceller Luft til vand med montage 50.000 + moms

Energistyringer:

  • fra 6.000 + moms